Mgr. Veronika KOBZOVÁ

Advanced ('rigorózní') thesis

Standardizace Buss - Perry Aggression Questionnaire pro využití v bezpečnostních sborech

Standardization of the Buss - Perry Aggression Questionnaire for use in security forces
Abstract:
Práce se zabývá rozvojem psychodiagnostické metody BPAQ pro využití při náboru k bezpečnostním sborům. V teoretické části práce definuje pojem agresivita a agrese a věnuje se jejím jednotlivým druhům. Podrobně se zabývá biologickými, psychologickými a sociálními komponentami, které se mohou na vzniku agrese podílet. Jejich funkci zasazuje do výkladového rámce jednotlivých teorií, které se snaží postihnout …more
Abstract:
The thesis deals with the development of the BPAQ psychodiagnostic method for use in recruiting to security services. In the theoretical part of the thesis defines the concept of aggressiveness and aggression and devotes itself to its particular species. It deals in detail with the biological, psychological and social components that can contribute to the aggression. Their function fits into the explanatory …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 9. 2018

Thesis defence

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOBZOVÁ, Veronika. Standardizace Buss - Perry Aggression Questionnaire pro využití v bezpečnostních sborech. Olomouc, 2018. rigorózní práce (PhDr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses jg2j4i jg2j4i/2
21/9/2018
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
21/9/2018
Marklová, E.
22/9/2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.