Bc. Markéta Pítrová

Diplomová práce

Teoretické a praktické otázky hospodaření s majetkem veřejné správy

Theoretical and Practical Questions of Management of the Public Administration Property
Anotace:
Cílem diplomové práce „Teoretické a praktické otázky hospodaření s majetkem veřejné správy“ je zhodnotit hospodaření s veřejným majetkem v oblasti školství. V první části se zabýváme vymezením veřejného majetku a hospodařením státu a územních samosprávných celků. Druhá část je věnována důležitosti vzdělání a právním formám základních škol. Ve třetí části jsou v rámci empirického výzkumu rozebírány …více
Abstract:
The aim of the thesis “Theoretical and Practical Questions of Management of the Public Administration Property” is to evaluate the management of the public administration property in the field of education. In the first part, we deal with the definition of public property and the management of state and territorial self-governing units. The second part is dedicated to the importance of education and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
  • Oponent: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta