Mgr. Markéta Hulánová

Diplomová práce

The need of bridging the ELT gap between Pre-school and Primary school education

The need of bridging the ELT gap between Pre-school and Primary school education
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá skutečností, že stále velmi malé množství dětí má možnost v rámci výuky cizích jazyků zažít kontinuální přestup mezi mateřskou a základní školou. Důvod napsání této práce byl primárně za účelem příspěvku do tohoto široce diskutovaného tématu. Teoretická část detailně pojednává o kurikulárním pozadí výuky cizích jazyků, které výrazně ovlivňuje situaci vzdělávání v České …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the fact that there are still not many children who have the chance to experience smooth and continuous process of transition in English language learning between pre-school and primary school. This thesis was mainly written in order to contribute to this widely discussed topic. The theoretical part focuses on the curricular background of teaching foreign languages which …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta