Bc. Ondřej Hubáček

Diplomová práce

Vliv teplotního zatížení na mechanické vlastnosti modifikovaných polyolefinů

Influence of Temperature Load on Mechanical Properties of Modified Polyolefins
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá studiem mechanických vlastností vybraných modifikovaných polyolefinů po teplotním zatížení. Práce je složena ze dvou částí. První část je literární rešerší a seznamuje čtenáře se základními informacemi o polymerech, ionizačním záření, síťování a zkoušení materiálů. Praktická část, experimentální, popisuje použité materiály, udává parametry použitých zařízení, na kterých …více
Abstract:
Subject of this thesis is a study of mechanical properties of selected modified polyolefins after temperature load. This thesis contains two parts. First part is summary description, which acquaint reader with the basic information about polymers, ionizing radiation, cross-linking and materials testing. Practical part, the experimental, describes used materials, shows parameters of device which were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
Zveřejnit od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Aleš Mizera

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hubáček, Ondřej. Vliv teplotního zatížení na mechanické vlastnosti modifikovaných polyolefinů. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství

Práce na příbuzné téma