Mgr. Alena Hušková

Diplomová práce

Literatura v Rovnosti v letech 1945-1948

Literature in Rovnost between 1945-1948
Anotace:
Diplomová práce sleduje literaturu otiskovanou na stránkách deníku Rovnost v letech 1945 – 1948. Zaměřuje se na to, jak byly zastoupeny poezie, próza či odborné a kritické články věnující se literatuře. Všímá si jaký charakter měly všechny tyto otiskované příspěvky a zda byl jejich výběr poplatný době, ve které vycházely a naopak jak tuto dobu odrážely. Práce je rozdělena na dvě základní části – teoretickou …více
Abstract:
The study concentrates on literature published between years 1945 – 1948 in daily newspaper Rovnost. The main focus of the work is how poetry and prose or scientific and critical articles on literature were represented. Character of those published works is reflected, especially in terms of political and social climate of the era (and thus conditions of such works selection). The thesis consists of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií