Mgr. Alena Hušková

Master's thesis

Literatura v Rovnosti v letech 1945-1948

Literature in Rovnost between 1945-1948
Abstract:
Diplomová práce sleduje literaturu otiskovanou na stránkách deníku Rovnost v letech 1945 – 1948. Zaměřuje se na to, jak byly zastoupeny poezie, próza či odborné a kritické články věnující se literatuře. Všímá si jaký charakter měly všechny tyto otiskované příspěvky a zda byl jejich výběr poplatný době, ve které vycházely a naopak jak tuto dobu odrážely. Práce je rozdělena na dvě základní části – teoretickou …more
Abstract:
The study concentrates on literature published between years 1945 – 1948 in daily newspaper Rovnost. The main focus of the work is how poetry and prose or scientific and critical articles on literature were represented. Character of those published works is reflected, especially in terms of political and social climate of the era (and thus conditions of such works selection). The thesis consists of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2010
  • Supervisor: doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
  • Reader: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií