Mgr. Ela Klementová

Bachelor's thesis

Postholokaustová židovská identita

Postholocaust Jewish identity
Abstract:
Jews who are in the center of this dissertation is a group which is of secular life attitude and is characteristic by full integration in the majority society. The hypotese of this paper is that a jewishness wich is pecieved and absorbed by this group as an aspect of their selfdefinition is of major part rooted in so called heritage of holocaust (Bauman:1989). More precisely it is a kind of negative …viac
Abstract:
Židia, na ktorých sa bude zameriavať táto práca, sú skupinou, ktorá je sekulárneho životného presvedčenia a vyznačuje sa plnou asimiláciou do majoritnej spoločnosti. Hypotézou tejto práce je, že židovstvo, ktoré je absorbované a pociťované touto skupinou ako prvok sebadefinovania má svoj (spolu)základ v dedičstve holokaustu (Bauman:1989). Jedná sa o typ negatívnej identity, ktorá holokaust vníma na …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2009
  • Vedúci: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií