Bc. Jindřich BRODSKÝ

Master's thesis

Kondenzační parní turbina pro solární elektrárnu\nl{} (úloha pro 2 studenty)

Condensing steam turbine for solar powerplant
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tepelným, pevnostním výpočtem a návrhem průtočné části parní turbiny. Práce obsahuje výkres podélného řezu ST+NT dílu turbiny a půdorysu podlaží turbogenerátoru.
Abstract:
This thesis deals with the heat, strength calculation and design flow of the steam turbine. The work includes a drawing of the axial slice MP+LP turbine part and drawing of components and turbinefloor plan.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2011
Identifier: 43200

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Norbert Weber

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BRODSKÝ, Jindřich. Kondenzační parní turbina pro solární elektrárnu\nl{} (úloha pro 2 studenty). Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní