Bc. Tomáš VRÁNA

Diplomová práce

Návrh parní turbíny pro spalovny odpadů

DESIGN OF STEAM TURBINE FOR WASTE-TO-ENERGY PLANTS
Anotace:
Analýza specifických požadavků na funkční celky plynoucí z aplikace v zařízení na základní energetické využití odpadů s důrazem na parní turbínu. Následný konstrukční návrh dvou možných variant parních turbín se shodnými okrajovými podmínkami, avšak rozdílnými otáčkami rotoru, umístěných v ZEVO. Na závěr celkové porovnání obou variant s ohledem na celkovou výši investice a možnou návratnost investice …více
Abstract:
An analysis of specific requirements for functional units resulting from the application in incineration plant with emphasis on the steam turbine. Subsequently, design of two possible variants of steam turbines is made with identical boundary conditions, but different rotor speeds. Finally, an overall comparison of both options is done with regard to the total amount of investment and the possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. Ing. Jaroslav Synáč

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VRÁNA, Tomáš. Návrh parní turbíny pro spalovny odpadů. Plzeň, 2020. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení