Martin Morávek

Bakalářská práce

Vyhodnocení dat z elektroměrů s možností měření parametrů kvality

Evaluation of Data from Meters with the Possibility of Measuring Quality Parameters
Anotace:
Tématem bakalářské práce je získání redukovaného souboru dat se shodnou vypovídací hodnotou, vytvořeného z dat načtených z elektroměru s možností měření kvality elektrické energie, dodávané do předávacího místa připojeného v místní rozvodné síti. S ohledem na uvažované použití je věnována pozornost zejména velikosti napájecího napětí (UC) v jednotlivých fázích, kmitočtu napájecího napětí, harmonická …více
Abstract:
The theme of this work is to obtain a reduced data file created from retrieved data from electrometer with the possibility of measurement of the electricity quality. The obtained reduced data file has identical informative value. The measurement point is located to the delivery place connected to the local grid. With regard to the intended application, there is dedicated particular attention to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 8. 2013
  • Vedoucí: Richard Velička
  • Oponent: Pavel Santarius

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava