Mgr. Pavlína Lukašíková

Diplomová práce

Environmentální migrace z pohledu práva

Legal Aspects of Environmental Migration
Anotace:
Diplomová práce zkoumá, jak dopadá platná právní úprava na migraci obyvatelstva způsobenou změnami životního prostředí. V první části vysvětluje samotný pojem environmentální migrace, příčiny tohoto fenoménu, jeho klasifikaci a právní aspekty. V dalších částech podrobněji rozebírá environmentální migraci optikou azylového a uprchlického práva a lidských práv, včetně práv kolektivních. Na závěr přináší …více
Abstract:
Diploma thesis examines the legal aspects of migration caused by environmental changes. The first part explains the very concept of environmental migration, the causes of this phenomenon, its classification and legal aspects. In following parts, the environmental migration is analyzed through the lens of asylum law, refugee law and human rights, including collective rights. In conclusion, the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta