Mgr. Marek Martínek, Ph.D.

Disertační práce

Vývoj a aplikace fotoaktivovatelných sloučenin

Design and applications of photoactivatable compounds
Anotace:
Předkládaná dizertační práce popisuje tři projekty, na kterých jsem pracoval během mého studia. Společným tématem těchto projektů jsou fotoaktivovatelné molekuly. Výsledky byly publikovány ve dvou článcích, další je v přípravě. Teoretická část uvádí základní pojmy z oblasti fotochemie a následně podává úvod k tématům studovaných projektů zasazených do širších souvislostí oboru, zahrnující fotoaktivovatelné …více
Abstract:
This thesis comprises of three topics I have researched during my doctoral studies with an overarching theme of the development and study of new photoactivatable compounds. The results of the projects have been published in two articles and one manuscript is in preparation. The theoretical part of the thesis briefly introduces the basic concepts of photochemistry and gives the motivation of the studied …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2020
  • Vedoucí: prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D., Prof. Hans Jakob Wirz

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta