Bc. Miloslav Kneslík

Bakalářská práce

Přínosy a nebezpečí vstupu podniku na burzu

The Benefits and Threats of Initial Public Offering for Company
Anotace:
Cílem práce je definovat přínosy a nebezpečí, která mohou plynout ze vstupu podniku na burzovní trh. V teoretické části se práce bude nejprve zabývat důvody, které vedou podniky ke vstupu na burzu. Dále se bude práce zabírat charakteristikou nejvýznamnějších burzovních trhů, na které mohou společnosti vstoupit. Poněkud specifickým trhem je americký NSDAQ, na kterém se obchodují převážně technologické …více
Abstract:
The aim of this thesis is to define the opportunities and threats of floating a company. I am going to describe the reasons of floating a company in the first part of my thesis. This part is going to be followed by description of the most important stock exchanges, where the company can be traded. I want to focus on NASDAQ stock exchange, which is known for trading the most important technological …více
 

Klíčová slova

IPO NASDAQ Facebook Google
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. David Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance