Bc. Eliška Pitronová

Master's thesis

"Kult osobnosti" T. G. Masaryka a jeho projevy na jižní Moravě v období první republiky

T. G. Masaryk's "personality cult" and its manifestations in South Moravia in the era of the First Republic
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá otázkou Masarykova „kultu osobnosti“. Jejím hlavním cílem je definovat, kdy se jedná opravdu o kult osobnosti a kdy pouze o masivní úctu k nejvyšší autoritě státu. Druhá část této diplomové práce se zabývá jednak teorií projektové výuky, jednak samotným návrhem projektu na téma „kultu osobnosti“ T. G. Masaryka pro devátý ročník ZŠ Tyršova ve Slavkově u Brna.
Abstract:
This master's thesis deals with the question of Masaryk's "personality cult". It strives to distinguish the real personality cult from great esteem for the highest state authority. The second part of this thesis is focused on education. Firstly, it deals with the theory of project education, and secondly, it presents a proposal of a school project on the topic of Masaryk's "cult of personality" which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 7. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 9. 2020
  • Supervisor: Mgr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta