Bc. Martina Sýkorová

Diplomová práce

Lidské indukované pluripotentní buňky jako zdroj pro přípravu endotelií

Human induced pluripotent cells as a source for the generation of endothelial cells
Anotace:
Endotelové progenitory našly své uplatnění v podobě terapie řady kardiovaskulárních chorob. In vitro diferenciace lidských indukovaných pluripotentních kmenových buněk do endotelových progenitorových buněk se nabízí jako jedno z řešení jejich omezeného výskytu v lidském těle. Cílem této práce bylo navrhnout protokol umožňující zisk dostatečného množství endotelových buněk na základě in vitro diferenciace …více
Abstract:
Endothelial progenitors were found to be a therapeutic tool for a number of cardiovascular diseases. An in vitro differentiation of human pluripotent stem cells into endothelial progenitor cells is one of the solutions of their limited quantity in the human body. The aim of this work was to propose a protocol for generation sufficient numbers of endothelial cells based on in vitro differentiation of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Tesařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta