Mgr. Vladimír Vinarský, Ph.D.

Disertační práce

Stress Induced Activation of Apoptotic Pathways in Human Embryonic and Induced Pluripotent Stem Cells

Stress Induced Activation of Apoptotic Pathways in Human Embryonic and Induced Pluripotent Stem Cells
Anotace:
Lidské embryonální kmenové a lidské indukované pluripotentní kmenové buňky jsou slibným nástrojem výzkumu, vývoje a testování léčiv, modelování chorob a buněčné terapie. Při udržování těchto buněk v kultuře in vitro dochází k poškozování jejich DNA a kumulaci genetických změn, které negativně ovlivňují jejich využití. Oprava poškozené DNA a aktivace programované buněčné smrti skrze vnitřní či vnější …více
Abstract:
Human embryonic stem cells (hESC) and induced pluripotent stem cells (hiPSC) are promising tool employed for research and development of pharmaceutics, disease modeling and cell therapy. Genome modifications, which accumulate in hESC and hiPSC during propagation in vitro, can limit their application. Properly functioning DNA damage repair and activation of programmed cell death through intrinsic and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta