Ing. Markéta Střížová

Diplomová práce

Marketingový výzkum

Marketing Research
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je realizace marketingového výzkumu pro kamenný obchod Pokojík. Cílem výzkumu je identifikace příčin nízkých tržeb obchodu Pokojík. V teoretické části práce je představen pojem marketingový výzkum a vysvětlen proces jeho realizace. Praktická část je rozčleněna na přípravnou a realizační část výzkumu. V přípravné části výzkumu je formulován cíl práce a na základě popisu …více
Abstract:
The object of this thesis is the implementation of marketing research for the store Pokojík. The goal of the research is to identify the causes of low sales of the store Pokojík. The theoretical part of the thesis is focused on the concept of marketing research and the process of its implementation. The practical part is divided into preparation and realization of the research. In the preparatory part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Hana Demelová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta