Ing. Markéta Střížová

Master's thesis

Marketingový výzkum

Marketing Research
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je realizace marketingového výzkumu pro kamenný obchod Pokojík. Cílem výzkumu je identifikace příčin nízkých tržeb obchodu Pokojík. V teoretické části práce je představen pojem marketingový výzkum a vysvětlen proces jeho realizace. Praktická část je rozčleněna na přípravnou a realizační část výzkumu. V přípravné části výzkumu je formulován cíl práce a na základě popisu …more
Abstract:
The object of this thesis is the implementation of marketing research for the store Pokojík. The goal of the research is to identify the causes of low sales of the store Pokojík. The theoretical part of the thesis is focused on the concept of marketing research and the process of its implementation. The practical part is divided into preparation and realization of the research. In the preparatory part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Hana Demelová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta