Theses 

Marketingový výzkum – Ing. Markéta Střížová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Ing. Markéta Střížová

Master's thesis

Marketingový výzkum

Marketing Research

Anotácia: Předmětem této diplomové práce je realizace marketingového výzkumu pro kamenný obchod Pokojík. Cílem výzkumu je identifikace příčin nízkých tržeb obchodu Pokojík. V teoretické části práce je představen pojem marketingový výzkum a vysvětlen proces jeho realizace. Praktická část je rozčleněna na přípravnou a realizační část výzkumu. V přípravné části výzkumu je formulován cíl práce a na základě popisu výchozí situace jsou formulovány výzkumné otázky. Následně je představen plán výzkumu. Realizační část se zabývá sběrem a analýzou dat. Na základě získaných výsledků jsou navržena vhodná doporučení pro řešení problému.

Abstract: The object of this thesis is the implementation of marketing research for the store Pokojík. The goal of the research is to identify the causes of low sales of the store Pokojík. The theoretical part of the thesis is focused on the concept of marketing research and the process of its implementation. The practical part is divided into preparation and realization of the research. In the preparatory part, the objective of the thesis is formulated as well as research questions which arise from the description of the initial situation. Afterwards, a plan for researching is proposed. The realization part deals with data collection and analysis. On the basis of the obtained results, the appropriate recommendations for problem solving are suggested.

Kľúčové slová: Marketingový výzkum, proces marketingového výzkumu, marketingový mix, příčiny nízkých tržeb, atributy produktu, módní oblečení, marketing research, marketing research process, marketing mix, causes of low sales, product attributes, fashion clothing

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedúci: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Hana Demelová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 7. 2019 15:53, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz