Bei Zhen Lin

Master's thesis

Tvorba inovativního podnikatelského modelu cestovní kanceláře specificky orientovaného na čínskou klientelu.

Creating an Innovative business model of a travel agency focused on the needs of Chinese clientele
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je navrhnout inovativní podnikatelský model cestovní kanceláře zaměřené na potřeby čínské klientely v ČR. V teoretické části byla definována metodika této práce, představena problematika cestovního ruchu, popsány podnikatelské modely a inovativní přístupy aj. Praktická část diplomové práce byla zaměřena na východiska tvorby podnikatelského modelu. Stěžejní částí výzkumu …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to propose an innovative business model of a travel agency focused on the needs of Chinese clientele in the Czech Republic. In the theoretical part, the methodology of this work was defined, the issue of tourism was introduced, business models and innovative approaches were described etc. The practical part of the diploma thesis was focused on the starting points of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 7. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: Miroslav Špaček
  • Reader: Jan Mareš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74180