Ing. Jana Kollárová

Diplomová práce

Reforma veřejných financí v SR

Reform of public finances in the Slovak Republic
Anotace:
Predmetom diplomovej práce "Reforma veřejných financí ve Slovenské republice" je identifikovať priebeh jednotlivých častí reformy (daňová, dôchodková, zdravotníctva, školstva, verejnej správy a reforma riadenia verejných financií) a analyzovať dopady slovenskej daňovej reformy. Prvá časť je zameraná na popis jednotlivých oblastí pred reformou a zmien, ktoré reforma priniesla. V druhej časti porovnávam …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: "Reform of public finance in the Slovak Republic" is to identify the progress in particular parts of the reform (tax, pension, health care, education, public administration and public finance management reform) and to analyze impacts of the Slovak tax reform. The first part is concetrated on describing the particular sections before reform and changes that the reform …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika