Jan Strnad

Bachelor's thesis

Konstrukce vstřikovací formy pro rozvodnou krabici

Construction of Injection Mold for Junction Box
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na konstrukci vstřikovací formy pro zadaný díl, čímž je rozvodná elektroinstalační krabice. V teoretické části je popsáno rozdělení polymerů, problematika procesu vstřikování a popis konstrukce vstřikovacích forem. Součástí praktické části bakalářské práce je volba vstřikovacího stroje pro výrobu zadaného dílu. Dále obsahuje tvorbu 3D modelu výrobku, konstrukční návrh vstřikovací …more
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the design of injection molds for a given part, which is the distribution conduit box. The theoretical part describes the distribution of polymers, the issue of the injection molding process and a description of the construction of injection molds. The practical part of the thesis is the choice of injection molding machines for production of a given piece. It also includes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2016
Accessible from:: 18. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Vojtěch Šenkeřík

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Strnad, Jan. Konstrukce vstřikovací formy pro rozvodnou krabici. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Bachelor programme / field:
Process Engineering / Technological Equipment