Bc. Michal Krajíček

Bakalářská práce

Územní a strategické plánování na příkladu města Litoměřice

Urban planning : the case of Litoměřice town
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Územní a strategické plánování na příkladu města Litoměřice“ je zkoumání charakteristik územního a strategického plánování a jejich vzájemných vztahů v oblasti teorie i na praktickém příkladu vybraného města. Oba přístupy jsou využívané pro vytyčení směru územního rozvoje. Územní plánování se zaměřuje především na racionální rozvoj konkrétního území, strategické plánování …více
Abstract:
The aim of the thesis „Urban planning: The case of Litoměřice town“ is to investigate the characteristics of spatial and strategic planning and their interrelationships in theory and also practical example in case of selected city. Both approaches are used for defining direction of the local development. In general, spatial planning focuses mainly on the rational development of a specific territory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
  • Oponent: Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta