Richard ČÁP

Bakalářská práce

Kriminalita mladistvých s následnou prevencí sociálně patologických jevů na lokální úrovni

Delinquency of adolescents with successive prevention of social pathology phenomenom at the local area
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je kriminalita mladistvých a primární prevence a kompetence sociálních pracovníků. Cílem této bakalářské práce je zmapování sociálně patologických jevů v chování mladistvých, prevence kriminality na základních školách a role sociálního pracovníka Odboru sociálních věcí Kaplice, případně navrhnout nějaká zlepšení při výběru témat vhodných pro realizaci prevence. Teoretická …více
Abstract:
The subject of this thesis is the juvenile crime and primary prevention and competencies of social workers. The aim of this thesis is to describe socially pathological phenomena in youth behavior, crime prevention in primary schools and the role of social worker from the Social Affairs Department Kaplice or eventually propose any improvements in the selection of topics for the implementation of prevention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČÁP, Richard. Kriminalita mladistvých s následnou prevencí sociálně patologických jevů na lokální úrovni. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses jklzpo jklzpo/2
30. 11. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
30. 11. 2016
Bulánová, L.
1. 12. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.