Bc. Ondřej Gruntorád

Bakalářská práce

Soupeření s giganty. Strategie přežití malých firem na globálním trhu

Competing with giants. Survival strategies for local companies in global market
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, jak vypadá současný stav praxe využití marketingu v malých podnicích. Zhodnocení marketingových aktivit malé české firmy a následný návrh vylepšení marketingové strategie tohoto podniku. V teoretické části autor pojednává o problémové oblasti, charakterizuje malé podniky a globální trh. Také zkoumá proces tvorby marketingové strategie a možnosti zvýšení konkurenceschopnosti …více
Abstract:
The main objective of this bachelor thesis is to find out what the current state of marketing looks like in small companies. To evaluate the marketing activities of a small Czech company and then design better marketing strategy for this company. In the theoretical part the author describes the problem area, characterizes small businesses and the global market. The author also examines the process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.
  • Oponent: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní