Tereza Turková

Bakalářská práce

Vnitřní kontrolní systém, interní audit a jejich význam pro externí ověření účetní závěrky

Internal control system, internal audit and their importance for external audit of financial statement
Anotace:
Turková, T. Vnitřní kontrolní systém, interní audit a jejich význam pro externí ověření účetní závěrky, Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2021. Bakalářská práce se zabývá nastavením vnitřního kontrolního systému v organizaci, internímu auditu a externímu auditu. V teoretické části je popsán vnitřní kontrolní systém, interní audit, externí audit a vztahy mezi nimi. V praktické části je představeno …více
Abstract:
Turková, T. Internal control system, internal audit and their importance for external audit of financial statement. Brno: Mendelova university in Brno, 2021 The bachelor’s thesis deals with the setting up of the internal control system in an organizations, internal audit and audit of financial statements. The theoretical part describes the internal control system, internal audit, external audit and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor / specializace:
Hospodářská politika a správa / Finance / Finanční management podniku