Theses 

Vliv self-esteemu, citové vazby a implicitního vztahového přesvědčení na partnerská očekávání u mladých dospělých – Bc. Anna Rejmanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Anna Rejmanová

Diplomová práce

Vliv self-esteemu, citové vazby a implicitního vztahového přesvědčení na partnerská očekávání u mladých dospělých

Influence of self-esteem, attachment and implicit relationship belief on young adults‘ partner expectations and preferences

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na oblast partnerských preferencí v období mladé dospělosti. Zkoumá vztah mezi preferencí charakteristik u partnera a sebehodnocením, implicitními vztahovými teoriemi, citovou vazbou a demografickými proměnnými. Data od zkoumaných osob (N=501) byla získána internetovým dotazníkovým šetřením za využití metod Rosenberg Self-Esteem Scale, Partner Ideals Questionnaire, ECR-R a Relationship Theories Questionnaire. V rámci výzkumu bylo stanoveno 10 hypotéz. Statistickou analýzou dat byla v rámci práce potvrzena souvislost implicitních vztahových teorií, vyhýbavosti a pohlaví s mírou vyžadování charakteristik u partnera. Souvislost sebehodnocení s preferencí charakteristik nebyla nalezena. Interpretace výsledků a možná omezení výzkumu jsou obsaženy v diskusi.

Abstract: Topic of this diploma thesis concerns the field of partner preferences in young adulthood. The relationship between ideal partner characteristics and self-esteem, implicit relational theories, attachment and demographic variables was investigated. Data from participants (N=501) were gained through online questionnaire containing Rosenberg Self-Esteem Scale, Partner Ideals Questionnaire, ECR-R and Relationship Theories Questionnaire. Within the research 10 hypotheses were assessed. We were able to confirm the influence of implicit relational theories, attachment avoidance and sex on partner preferences. Any influence of self-esteem on partner preferences was found. Limitations of this work and future research directions are discussed.

Klíčová slova: implicitní vztahové teorie, implicit theories of realtionships, anxiety, úzkostnost, avoidance, self-esteem, sebehodnocení, mladí dospělí, young adulthod

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:43, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz