Bc. Michaela Jansová

Bakalářská práce

Foreign Language Anxiety Outside of the School Environment

Foreign Language Anxiety Outside of the School Environment
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou úzkosti z cizího jazyka mimo školní prostředí, zejména pak mluveným projevem v situacích jako je např. konverzace s osobou cizího původu na ulici, na pohovorech, ale i konverzace v anglickém jazyce před osobami blízkými. Cílem této práce je tedy posoudit, kolik mladých lidí ve věku 15–30 let trpí touto specifikou úzkostí a zdali jí vůbec trpí. Teoretická …více
Abstract:
This bachelor’s thesis considers foreign language anxiety outside the school environment, focusing on spoken interaction in specific situations such as conversations with a person of foreign origin on the street, in interviews, but also speaking English in front of close people. This work aims to assess how many young people aged 15-30 may suffer from this specific anxiety and whether they suffer from …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Filip Pultar
  • Oponent: Mgr. Žaneta Voldánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta