Martina Muchová

Bakalářská práce

Zmluva o úvere

Loan Agreement
Abstract:
The main aim of my bachelor work is to create an overview of legal as well as economic institution of a loan agreement, from the legal scope of commercial banks in Slovakia, legal regulations related to the loan, explanation of loan relationships of a creditor and a debtor from the point of view of the Commercial Code to the terms of the loan agreement, not to mention security institutions from the …více
Abstract:
Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce je vytvoriť prierez právneho aj ekonomického inštitútu zmluvy o úvere, od právneho rámca komerčných bánk na Slovensku, cez právne predpisy súvisiace s úverom ako takým,vysvetlenie úverových vzťahov veriteľa a dlžníka z pohľadu Obchodného zákonníka, náležitostí úverovej zmluvy a v neposlednom rade zabezpečovacie inštitúty z Občianskeho aj Obchodného zákonníka. …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Edita Hajnišová, PhD.
  • Oponent: JUDr. Soňa Kubincová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře