Martin HABRMAN

Bakalářská práce

Hydraulický pohon válcovacího stroje

Hydraulic drive of rolling machine
Anotace:
Bakalářská práce obsahuje rešerši na téma hydraulický rotační pohon a rotační válcování. Dále obsahuje stručný popis částí kovacích válců, porovnání hydraulického pohonu s elektrickým, návrh hydraulického pohonu vypracovaný ve čtyřech variantách. Na závěru jsou z každé varianty vybrány charakteristické vlastnosti, které jsou uvedeny v závěru v tabulce.
Abstract:
This bachelor thesis contains a search on the topic of hydraulic rotary drive and rotary rolling. It also includes a brief description of the parts of forging rolls, a comparison of electric and hydraulic drives and a draft of hydraulic drive of the draft drawn up in four variants. The characteristic features of each of these variations are specified and presented in a table placed in the conclusion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Jan Hlaváč, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HABRMAN, Martin. Hydraulický pohon válcovacího stroje. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Stavba výrobních strojů a zařízení