Bára VALICOVÁ

Bakalářská práce

Sledování kognitivního deficitu u pacientů po cévní mozkové příhodě

Monitoring of cognitive deficit in patients after stroke
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá kognitivním deficitem, který může nastat po cévní mozkové příhodě. V této práci jsou shrnuty dosavadní poznatky o poruchách kognitivních funkcí z českých i zahraničních zdrojů. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. První část zahrnuje rešerše, které nastiňují cévní mozkovou příhodu, a popisuje rozdíl mezi lehkou kognitivní poruchou a vaskulární demenci. Podrobněji …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on cognitive deficit, which may appear after stroke. This thesis summarises knowledge about cognitive disfunctions from czech and foreign sources. Bachelor thesis is splitted up to theoretical and practical part. The first part includes specialized literature about stroke, describing the differences between mild congnitive impairment and vascular demencia. Describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Fiedorová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALICOVÁ, Bára. Sledování kognitivního deficitu u pacientů po cévní mozkové příhodě. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta