Michaela MALÁ

Bakalářská práce

Slovník nespisovné češtiny a znalost slangismů a profesionalismů z hudební a sportovní oblasti u pedagogů a studentů PF UJEP

A Dictionary of colloquial czech; Familiarity with slang and professional expressions from musical and sports field among teachers and students of the PF UJEP
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá znalostí slangismů a profesionalismů z hudební a sportovní oblasti u pedagogů a studentů PF UJEP. Použitý materiál je excerpován ze Slovníku nespisovné češtiny. Teoretická část naznačuje vývoj jazyka a vymezuje pojmy, jako např. spisovná čeština, nespisovné útvary aj. Dále práce popisuje a určuje slang, uvádí obecné výklady, odbornou literaturu o slangu a argotu, kritéria …více
Abstract:
My bachelor thesis deals with the knowledge of slang and professional terminology from the area of music and sport used by students and professors of the Faculty of Education of the Jan Evangelista Purkyne University. Materials used are mainly compared and contrast with the Dictionary of Informal Czech Language. Theoretical part shows the evolution of language and sets the main terminology such as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. František Čajka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALÁ, Michaela. Slovník nespisovné češtiny a znalost slangismů a profesionalismů z hudební a sportovní oblasti u pedagogů a studentů PF UJEP. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura (jednooborové)