Theses 

The role of student satisfaction and student loyalty on intention to return to the specific university: A comparative study of UK and Czech Republic university – Lukáš Myslivec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lukáš Myslivec

Bakalářská práce

The role of student satisfaction and student loyalty on intention to return to the specific university: A comparative study of UK and Czech Republic university

The role of student satisfaction and student loyalty on intention to return to the specific university: A comparative study of UK and Czech Republic university

Abstract: The educational sector faces many challenges. One of them is a need of higher education institutions to market themselves in order to survive in this highly competitive industry. The way how to gain a competitive advantage leads through high number of satisfied and loyal students. The aims of this dissertation are to identify attributes that have an impact on the student satisfaction with offered services by a university, to develop a relationship between student satisfaction and student loyalty and afterwards to indicate the role of student loyalty on the intension to return to the university. Information from a survey of students of the University of Huddersfield Business School and the Technical university of Liberec The Faculty of Economics were collected and analysed. The results of the research shown a positive and significant effect of the analysed attributes on student satisfaction and positive and significant effect of student satisfaction on student loyalty and subsequent intention to return to study at particular university. This research was conducted at only two higher education institutions, thus it would be appropriate to expand the research to other universities.

Abstract: Vzdělávací zařízení v současné době čelí mnohým výzvám. Hlavní výzvou vysokého školství je být konkurenceschopný na trhu vzdělávání. Jednou z cest k získání konkurenční výhody je spokojenost a loajalita zákazníků studentů. Bakalářská práce si klade za cíl identifikovat atributy, které mají vliv na spokojenost studentů s nabízenými službami univerzity; určit vztah mezi spokojeností studentů a jejich loajalitou a v neposlední řadě určit vztah mezi loajalitou studentů a jejich ochotou pokračovat ve studiu na stávající instituci. Jako nástroj pro naplnění cíle byl použit marketingový výzkum, konkrétně on-line a osobní dotazování, kterého se zúčastnili studenti the University of Huddersfield Business School a Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci. Výsledky výzkumu poukazují na fakt, že identifikované a analyzované atributy mají signifikantní a pozitivní vliv na spokojenost studentů. Dále lze na základě výsledků výzkumu konstatovat, že spokojenost studentů má významný vliv na jejich loajalitu a následnou ochotu pokračovat ve studiu na současné vzdělávací instituci. Jelikož byl tento výzkum proveden pouze na dvou univerzitách, bylo by vhodné, ho rozšířit o další vyšší vzdělávací instituce.

Keywords: Marketing, zákazník, vysoké školství, konkurenceschopnost, spokojenost studentů, loajalita studentů, retence, výzkum

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Demel, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://heze.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=34890 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

Myslivec, Lukáš. The role of student satisfaction and student loyalty on intention to return to the specific university: A comparative study of UK and Czech Republic university. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 18:41, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz