Lukáš Myslivec

Bakalářská práce

The role of student satisfaction and student loyalty on intention to return to the specific university: A comparative study of UK and Czech Republic university

The role of student satisfaction and student loyalty on intention to return to the specific university: A comparative study of UK and Czech Republic university
Abstract:
The educational sector faces many challenges. One of them is a need of higher education institutions to market themselves in order to survive in this highly competitive industry. The way how to gain a competitive advantage leads through high number of satisfied and loyal students. The aims of this dissertation are to identify attributes that have an impact on the student satisfaction with offered services …více
Abstract:
Vzdělávací zařízení v současné době čelí mnohým výzvám. Hlavní výzvou vysokého školství je být konkurenceschopný na trhu vzdělávání. Jednou z cest k získání konkurenční výhody je spokojenost a loajalita zákazníků studentů. Bakalářská práce si klade za cíl identifikovat atributy, které mají vliv na spokojenost studentů s nabízenými službami univerzity; určit vztah mezi spokojeností studentů a jejich …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Demel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Myslivec, Lukáš. The role of student satisfaction and student loyalty on intention to return to the specific university: A comparative study of UK and Czech Republic university. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta