Bc. Jiří Gawel

Bakalářská práce

Marketingový mix konkrétního podniku

Marketing mix of a particular company
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je problematika marketingového mixu v konkrétním podniku. První část se věnuje oblasti možných analytických metod. Druhá část je věnována teoretickým poznatkům v oblasti jednotlivých marketingových prvků. V třetí části jsem analyzoval okolí podniku. Ve čtvrté části jsem analyzoval jednotlivé prvky marketingového mixu podniku. Na závěr jsem doporučil změny v marketingovém …více
Abstract:
The object of this study is marketing mix of a particular company. The first part deals with the field of the possible analytic methods. The second part deals with theoretic findings in a field of separate marketing elements. In the third part I analyse surroundings of the company. In the fourth part I analyse separate elements of companys marketing mix. In the end I recommend changes of marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 9. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2007
  • Vedoucí: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ivana Krajčovičová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikové hospodářství