Anna Tišlerová

Bakalářská práce

Inventarizace veřejné zeleně v intravilánu obce Žacléř

Inventarization of public greenery in the town of Žacléř
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením pasportní evidence veřejné zeleně města Žacléř. Základem pasportizace je určení skladby biologických prvků (jednotlivé stromy, keře) a jejich lokalizace pomocí GNSS. Současně byla provedena inventarizace této zeleně, která zahrnovala identifikaci parametrů jako druh dřeviny a tloušťku kmene. Dále byl posouzen zdravotní stav zjištěný na základě metodiky Agentury …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the creation of a passport record of the public greenery of Žacléř. The basis of pasportization is to determine the composition of biological elements (individual trees, shrubs) and their localization using GNSS. At the same time, inventory of this greenery was carried out, which included the identification of the parameters as tree species and strain thickness. In addition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miloš Cibulka, Ph.D.
  • Oponent: Přemysl Janata, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta