Bc. Nikola Šafránková

Bakalářská práce

Zdravotně-sociální problematika stresu

The health-social issue of stress
Anotace:
Svoji bakalářskou práci "Zdravotně-sociální problematika stresu" jsem rozdělila na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám definicí a historií stresu, ve které podrobněji rozebírám rozdělení stresu, stresové události, stresory a salutory, fáze stresových reakcí. Zabývám se také příznaky a důsledky stresu, jeho zvládáním a prevencí. Další část teorie je věnována kapitole stres v …více
Abstract:
The bachelor thesis "The health-social issue of stress" is divided into two parts: a theoretical and a practical one. The theoretical part deals with the definition and history of stress where you can find more detailed categorization of stress, stressful events, stressors, salutors and phases of stressful reactions. The paper also deals with the symptoms and consequences of stress, its coping and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy

Práce na příbuzné téma