Bc. Sabina Flídrová

Diplomová práce

Příčiny a projevy stresu u žáků na druhém stupni ZŠ

Causes and symptoms of stress at pupils at the second grade of elementary school.
Anotace:
Diplomová práce ,,Příčiny a projevy stresu u žáků na druhém stupni ZŠ“ seznamuje s problematikou stresových situací na základní škole. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vymezuje základní pojmy týkající se problematiky stresu. První kapitola vymezuje, co jsou to stres a stresor a jejich působení na lidský organismus. Další kapitola se zaměřuje na stresové situace ve …více
Abstract:
The diploma thesis ,,Causes and symptoms of stress at pupils at the second grade of elementary school“ introduces the problems of stress situations at elementary school. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part defines basic terms related to stress. The first chapter defines what is stress and stressors and their effects on the human organism. The next chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy