Bc. Šimon Klomínek

Diplomová práce

Finanční služby z hlediska daně z přidané hodnoty a srovnání s EU

Financial services in terms of value added tax and a comparison with the EU
Anotace:
Diplomová práce se zabývá přístupem ke zdaňování finančních činností daní z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je vysoce harmonizovanou daní ze spotřeby v rámci Evropské unie. Pravidla pro zdaňování finančních činností jsou nastavena směrnicí 2006/112/ES. V rámci této směrnice je možná volba mezi osvobozením nebo zdaněním finančních činností. V české republice je aplikována první varianta (osvobození …více
Abstract:
This thesis presents an approach to the taxation of financial activities, value-added taxes. Value Added Tax is a highly harmonized tax on consumption within the European Union. The rules for the taxation of financial activities set by Directive 2006/112 / EC. Under this directive is perhaps the choice between the exemption or the taxation of financial activities. The Czech Republic is applied to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní