Klára Uhlířová

Bachelor's thesis

Komparace terciárních sektorů Anglie a České republiky

The Comparison of the education systems in England and in the Czech Republic
Abstract:
Cílem bakalářské práce je komparace vzdělávacích systémů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, zejména historické země Anglie, a České republiky se zaměřením na terciární vzdělávání. Téma jsem si zvolila v souvislosti s neustále diskutovaným záměrem české vlády zavést školné na veřejných vysokých školách. V Anglii již tento systém mnoho let funguje. Budu se zabývat pouze vysokými veřejnými …more
Abstract:
The goal of my bachelor thesis is the Comparison of the education systems in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, particularly England, and in the Czech Republic focusing on the tertiary education. I have chosen this topic because of the constantly discussed Czech government's intention to introduce tuition at Czech public universities. In England, the system of tuitions at universities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 11. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2011
  • Supervisor: Zdenka Vostrovská
  • Reader: Magdalena Kotýnková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27220