Theses on the same topic (having an identical keyword):

tuition

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
CLIL - Methode im DaF - Unterricht
 (Milada Surá)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qtc7k/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Rastrová grafická aplikace a její využití při výuce počítačové grafiky na FAI UTB ve Zlíně
 (Radka Fůsková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//a9keu6// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Návrh aktivizačních edukačních pomůcek pro výuku tématu ontogeneze a reprodukce člověka na základních a středních školách
 (Pavla LOMIČOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//azeb9m// | Biologie / Učitelství biologie pro 2. stupeň základních škol a střední školy -Učitelství Českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Výuka základů hudební teorie pomocí kytary
 (Lucie Vernerová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hcvy9/ | Specializace v pedagogice / Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Postoje studentů MU ke školnému (empirický výzkum)
 (Veronika Vránová)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ugffo/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Úskalí a perspektivy plošného zavedení školného na veřejných vysokých školách v České republice
 (Petra Kulasová)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ocnls/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Interaktivní výukový materiál Asie: poloha, členitost, vodstvo s využitím DPZ
 (Lenka Vysloužilová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x1lwt/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Metody a strategie kritického myšlení ve slohové výuce na 2. stupni ZŠ
 (Jana Nejedlá)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p3zsv/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Výuka programu AutoCAD - elektronická učební pomůcka
 (Michal MRÁZEK)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//8mbwta// | Specializace v pedagogice / pedagogika - technická výchova (negarantovaný rozvrh) | Theses on a related topic

Využitie vybraných interaktívnych statických a dynamických prvkov e-learningu vo výuke predmetu ICT v LMS MOODLE.
 (Petr Zatloukal)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vtnv7o// | Inženýrská informatika / Učitelství informatiky pro střední školy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)