Marek Vranka

Bakalářská práce

Posouzení validity využití Assessment center

Consideration of validity of the use of assessment centers
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá vývojem a aplikací konceptu assessment center (AC), především v kontextu výběru zaměstnanců. V souladu s vytyčenými cíli se práce pokouší: 1. zmapovat současné způsoby realizace AC v praxi, 2. ověřit účelnost používání AC jako metody selekce zaměstnanců a 3. sumarizovat výsledky aktuálních studií zaměřených na AC a přispět tak k jejich zavedení do praxe. Práce …více
Abstract:
The presented Bachelor's Thesis deals with the development and application of the concept of assessment centers (AC), particularly in the context of employee selection. In accordance with stipulated objectives, the Thesis attempts to: 1. map the current methods of implementation of ACs in business organizations, 2. verify the effectiveness of using AC as a method of selection of employees and 3. summarize …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2012
  • Vedoucí: Eva Kašparová
  • Oponent: Daniela Pauknerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29399

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management