Danuše Jonášová

Bachelor's thesis

Manažerské dovednosti a jejich využívání v praxi manažera

Managerial Skills and their Usage in the Practices of a Manager
Abstract:
Tématem bakalářské práce je identifikace manažerských dovedností a jejich využívání v praxi manažera. Hlavním cílem práce je průzkum mezi manažery a jeho vyhodnocením zjistit, jaké manažerské dovednosti považují pro svoji práci za klíčové a jaké nástroje, metody používají u vybrané dovednosti nejčastěji. Sekundárním cílem je zjistit a porovnat případné rozdíly v používání dovedností mezi muži a ženami …more
Abstract:
Topic of the thesis is identification of managerial skills and their usage in the practice of a manager. The main target of this thesis is a survey among managers and to identify the key managerial skills which managers use for their work the most and which techniques, methods are most frequently used for particular chosen skill. The second target is to find out preferences between women and men, younger …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.
  • Reader: Dr. Petr Krajáč, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze