Bc. Ľuboš Ráchela

Bakalářská práce

Vývoj stavebného sporenia v SR

The development of the building savings in the Slovak Republic
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is to highlight the uncertainty of the development in housing savings in building societies in the Slovak Republic under the conditions that currently pertain. The “Wüstenrot Building Society, as " is used as an example. The work is divided into three chapters. The first chapter is devoted to the creation and development of housing savings in building societies.This …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je priblížiť problematiku vývoja stavebného sporenia v podmienkach Slovenskej republiky a vývoj stavebného sporenia na vybranom príklade ,,Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.“. Práca je rozdelená na tri kapitoly. Prvá kapitola je venovaná vzniku a vývoju stavebného sporenia. Oboznamuje čitateľa s históriou stavebného sporenia v Európe a v Slovenskej republike. V ďalšej časti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Peter Trúchly
  • Oponent: Prof.Ing. Božena Chovancová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management