Bc. Klára Velevová

Diplomová práce

Osvojování vědomostí, dovedností a postojů prostřednictvím alternativní metody Montessori u dětí předškolního věku a nižšího školního věku

Acquisition of knowledge, skills and attitudes through alternative methods of Montessori pre-school children and Loir school age
Anotace:
Diplomová práce pojednává o alternativní metodě výchovy Montessori a jejím využití v mateřské škole a v prvních ročnících základní školy. První část práce je věnována teoretickému vysvětlení, jak tato metoda poskytuje dětem vědomosti, dovednosti či postoje. Druhá část, praktická, je založena na výzkumu prostřednictvím dotazníků s dětmi a rodiči. Výzkum je rozšířen také o rozhovor s dětmi. Praktická …více
Abstract:
This thesis discusses an alternative method of Montessori education and its use in kindergarten and first grades of primary school. The first part of work is devoted to the theoretical explanation of how this method provides children with knowledge, skills and attitudes. The second part, practical, is based on research through questionnaires with children and parents. Research is also extended for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Radek Pospíšil
  • Oponent: Mgr. Lucie Pištěková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství zeměpisu pro základní školy