Bc. Monika ZEMANOVIČOVÁ

Diplomová práce

Projekt implementace nového způsobu hospodaření s organickými odpady ve společnosti Marius Pedersen, a.s.

The implementation project focused on new way of organic waste disposal in Marius Pedersen
Anotace:
Diplomová práca sa zaoberá možnosťou implementácie nového spôsobu nakladania s biologickými odpadmi vo vybranej prevádzke spoločnosti Marius Pedersen, a.s. Teoretická časť na základe odbornej literatúry popisuje legislatívnu úpravu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, charakterizuje základné pojmy ako napr. komunálny odpad, biologický odpad a nakladanie s odpadmi. V tejto časti sú tiež podrobnejšie …více
Abstract:
Diploma work deals with an implementation of a new way of biological waste disposal in Marius Pedersen, a.s. Based on literature, teoretical part on one hand describes Slovak republics legislative of its waste system and on the other hand is tries to define basic concepts as communal waste, biological waste and its disposal. Furthermore, part is also dedicated to biological wastes description as well …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012
Zveřejnit od: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Aleš Skopalík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZEMANOVIČOVÁ, Monika. Projekt implementace nového způsobu hospodaření s organickými odpady ve společnosti Marius Pedersen, a.s.. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika