MUDr. Adéla Mitášová, Ph.D.

Disertační práce

Delirium u pacientů s cévmí mozkovou příhodou

Delirium in patients with acute stroke
Anotace:
Práce poskytuje komplexní pohled na delirium u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou a u pacientů po operačních zákrocích. Hodnotí incidenci deliria, prognózu, predisponující a vyvolávající rizikové faktory. Vytvořili jsme českou verzi testu The Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICUcz), screeningového testu určeného pro detekci deliria u pacientů v akutní péči a provedli …více
Abstract:
Study provide a comprehensive view of delirium in patients with acute ischemic stroke and patients after surgical intervention. We evaluated the incidence of delirium, prognosis, predisposing and precipitating risk factors. We have authorized a Czech version of the test The Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICUcz), a screening tool designed to detect delirium in patients …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2013
  • Vedoucí: prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Neurologie (čtyřleté) / Neurologie