MUDr. Šárka Králíková

Bakalářská práce

Správní trestání v oblasti ochrany veřejného zdraví

Administrative Punishment in the field of public health
Anotace:
Bakalářská práce se ve svém obsahu zaměřuje na oblast správního trestání v oblasti ochrany veřejného zdraví. Charakterizuje obecně pojmy veřejné zdraví a jeho ochrana a také související pojmy ke správně právní odpovědnosti, které následně ve zvláštní části aplikuje v oblasti ochrany veřejného zdraví a rozebírá i aktuální legislativu a judikaturu. Poslední část práce je zaměřená na konkrétní oblast …více
Abstract:
This bachelor´s work concentrates in it´s contenct to the administrative punishment in protection of public health. It charakterists generally the concept like public health and it´s protection and also the therm like responsibility in administrative law, which are in the special part of the work aplicated to theme protection of the public health. There are also the context with actual legislativ and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Radek Policar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta