Bc. Valeriya Sementsova

Bakalářská práce

Hodnocení silných a slabých stránek činnosti podnikatelského subjektu a hodnocení vnějších příležitostí a rizik

Assessment of the strenghts and weaknesses of the business entity and the evaluation of external opportunities and risks
Anotace:
Bakalářská práce je věnovaná tématu silných a slabých stránek činnosti podnikatelského subjektu a hodnocení vnějších příležitosti a rizik. Cílem bakalářské práce je vyhodnotit silné a slabé stránky rodinného podniku Apartments Verona Karlovy Vary a navrhnout případné změny pro efektivnější podnikání i možností rozvoje do budoucna. K dosažení cíle je použita metoda analýzy mikro a makro prostředí podnikatelského …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of the strong and weak of the enterpreneurial subject’s activity and the evaluation of external opportunities and risks. The aim of the bachelor thesis is to evaluate the strengths and weaknesses of Apartments Verona Karlovy Vary and to propose possible changes for more effective business and development opportunities in the future. To achieve the aim of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ilona Toufarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace