Bc. Jonáš Lačňák

Bakalářská práce

Iontové kapaliny a jejich potenciální vliv na životní prostředí

Ionic liquids and their potential impact on the environment
Anotace:
V této bakalářské práci se věnuji iontovým kapalinám především ve spojitosti s jejich vlivem na životní prostředí. Snažím se ukázat, že jejich zanedbatelná tenze nestačí jako jediná podmínka pro environmentální nezávadnost a že samotná jejich podstata, tedy flexibilita jejich vlastností logicky vede k tomu, že se mezi nimi najdou látky škodlivé pro životní prostředí i zdraví lidí. Množství studií dokazuje …více
Abstract:
In this thesis i study ionic liquids with focus on their environmental impact. I am trying to demonstrate that their negligible vapor pressure isn’t enough to consider them environmentally benign and that their very nature as compounds with flexible properties have to result in the fact that among them is going to be compounds harmful to both the environment and human health. There are many scientific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Radka Zounková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta