Bc. Barbara Maria Schweizerová

Bakalářská práce

Návrh koncepce zřízení a fungování střediska volného času v Dolních Kounicích

Proposal of Conception of establishment and operation of Leisure Time Centre in Dolní Kounice
Anotace:
Tato práce je zaměřena na zjištění zájmu o rozšíření volnočasových aktivit vytvořením střediska volného času v Dolních Kounicích. Zjišťování proběhlo mezi rodiči z Dolních Kounic a žáky ZŠ a MŠ Dolní Kounice dotazníkovou metodou, a rozhovorem s místostarostou města Dolní Kounice. Výsledky výzkumného šetření byly zohledněny při navrhování koncepce zřízení a fungování střediska volného času v Dolních …více
Abstract:
This thesis is focused on discovery of theinterest in leisure activities extension, which would been abled by establishment of a leisure centre. The survey took place among parents from Dolní Kounice and among pupils of primary school and kindergarten in Dolní Kounice via questionnaires, and I interviewed the Vice Mayorofthetown Dolní Kounice. Results of there search were taken in to account when projecting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií